Sisältöstrategia on markkinointiautomaation perusta

Mitä tarvitaan, jotta sisältö vie ja teknologia vikisee? Ensimmäisenä täytyy ajatella automaatiota vain ja ainoastaan teknologiana, joka helpottaa sisältöjen jakelua ja sisältöjen vaikuttavuuden mittaamista. Teknologiaa ei pidä väheksyä, mutta sille ei saa antaa isännän roolia. Teknistä ratkaisua kaupittelevan myyjän myyntipuheille tai myynnin kasvun vähintään kaksinumeroisille kasvuluvuille ei kannata lämmetä liikaa.

Kivijalkana sisältöstrategia

Mistä sitten liikkeelle? Ensin täytyy varmistaa että joko a) on olemassa sisältöstrategia, jota tukemaan ja hyödyntämään markkinointiautomaatio on hyvä teknologia b) luodaan sisältöstrategia tai sisältösuunnitelma, jonka jalkauttamiseen markkinointiautomaatiota käytetään. Sisältöjä ja strategiaa ei kuitenkaan tehdä automaatiota varten, vaikka markkinointiautomaatio käyttääkin polttoaineenaan sisältöjä.

Sisältöstrategian rakentamisessa on toki hyvä olla mukana resursseja, joille markkinointiautomaation tuomat mahdollisuudet ja kokonaisuudet ovat tuttuja myös ns. teknologiamielessä. Mutta tämä ja nämä eivät saa ohjata strategiakartan työstövaihetta.

Sisältöstrategian synnyttäminen koostuu seuraavista osa-alueista ja vaiheista sekä niiden määrittämisestä:

 1. Tavoitteet
  • Liiketaloudelliset tavoitteet nyt ja tulevaisuudessa. Miten markkinointiautomaatio, verkkosivusto sekä muut digitaaliset ympäristöt saadaan parhaiten palvelemaan näitä tavoitteita?
  • Yrityksen ja asiakkaiden tavoitteiden yhteensovittaminen.
 2. Kohderyhmät
  • Mitä kohderyhmiä tavoitellaan ja mitkä ovat niissä olevat ostaja- ja asiakasprofiilit?
 3. Asiakaspolkujen määrittely
  • Ostoprosessin eri vaiheet sekä niissä olevat avainsanat, kanavat, tunteet ja toiveet, sisältötyypit, asiakaskokemuksen synnyttäjät, mahdollisuudet.
 4. Tarina
  • Yrityksen identiteetti (miten yritys koetaan sisäisesti).
  • Brändi (millaisena sidosryhmät ja asiakkaat kokevat yrityksen).
  • Tarina konkretisoi ja inhimillistää yrityksen arvot ja tehtävän.
 5. Kanavat
  • Kohderyhmäkohtaiset kanavat.
  • Kanavakohtaiset markkinointi- ja myyntiprosessit.
 6. Asiakaskohtaamiset
  • Vuorovaikutuksen luominen asiakaskohtaamisiin.
 7. Mittaaminen
  • Sisällön kulutus, liidien synnyttäminen, jakaminen, myynti.

Vasta tämän, sisältöstrategian työstämisen (tai olemassa olevan strategian analysoinnin ja päivittämisen) jälkeen päästään rakentamaan ja määrittämään itse teknistä suunnitelmaa sekä toteutuksessa tarvittavaa tekniikkaa. Sekä tekniseen toteutukseen tarvittavia investointeja.

Lopputuloksena voi olla myös se, että toimivan kokonaisuuden osalta ei juurikaan tarvita lisää tekniikkaa, vaan nykyisten välineiden sekä ympäristön parempaa hyödyntämistä.

Tässä vaiheessa tiedossa on tarvittavat resurssit sekä järkevä toimintamalli sekä tekniseen toteutukseen että sisällön tuottamiseen – niin oman tekemisen kuin mahdollisten kumppaneiden näkökulmasta. Tästä päästään myös sisältösuunnitelman kimppuun.

Hyvä perusta minimoi jälkikorjaukset

Perusta on nyt kunnossa! Ja vasta tämän jälkeen alkaa varsinainen tekninen toteutus sekä tekniseen ympäristöön istutettavan sisällön tuottaminen.

Perustaan täytyy ja kannattaa investoida, kivijalkaa ja sen rakentamista ei saa taloa tehdessäkään ilmaiseksi. Paaluttaminen jälkikäteen on kallista ja turhauttavaa puuhaa! Ja mikä tärkeintä, välineet ovat sivuroolissa ja myynnin sekä markkinoinnin tekijät rakentavat perustaa yhdessä.


Askarruttaako, kuinka automaatio toimii? Kokeile demollamme, millaisia viestejä sinä voisit asiakkaallesi lähettää ja kuinka ne tavoittaisivat vastaanottajasi.

Testaa Fly-palvelua!