Fly seminaari markkinointiautomaatio

Tampereen Torni-hotellin seminaaritiloissa kävi kuhina, kun Fly’n ja Tampereen Kauppakamarin täyteen buukattu markkinointiautomaatio-seminaari lähti käyntiin. Osallistujat edustivat Tampereen seudun yrityskenttää laajalla skaalalla. Kiinnostava aihe kirvoitti kysymyksiä ja puheenvuoroja myös seminaarin aikana.

Ennen seminaarin alkua Heidi Jokisalo Vakuutusyhtiö Turvasta tiivisti monen osallistujan lähtöasetelman ja odotukset:

– Olemme seuranneet markkinointiautomaation kehittymistä jo muutaman vuoden. Erityisesti siinä kiinnostaa mahdollisuus lisätä myyntiä. Olen hakemassa konkreettisia vinkkejä siihen, mistä suunnasta automaatiota kannattaa taklata. Onkin hienoa, että myös täällä Tampereella järjestetään tapahtumia tästä aiheesta.

Seminaarin polkaisi käyntiin Fly’n Janne Korhonen, joka korosti markkinointiautomaation palvelevan asiakkaan kokemuksen ymmärtämistä ja siitä oppimista. Automaatio yhdistää eri lähteistä tulevan tiedon ja tätä tietoa tulee osata käyttää hyväksi markkinoinnin ja myynnin toimissa.

Tutkija Joel Järvinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta totesi markkinointiautomaation olevan väline, joka auttaa mittaamaan markkinoinnin kannattavuutta. Aiemmin tähän on ollut niukasti keinoja. Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että markkinoinnin vahvalla strategisella asemalla on merkittävä positiivinen vaikutus yritysten menestymiseen.

Menestystarina ja mitä se vaatii

Yleisö kuunteli tarkkaavaisena, kun Järvinen esitteli läpileikkauksen Vaisala Oyj:n keinoista hyödyntää markkinoinnin automaatiota. Vaisala on suorastaan menestystarina markkinointiautomaation käyttämisestä. Onnistumisen taustalla on myynnin ja markkinoinnin prosessien onnistunut integrointi sekä erinomaiset, asiakkaan tarpeisiin vastaavat sisällöt.

Järvinen tiivisti automaation onnistumisen kulmakiviksi:

  • Myynnin ja markkinoinnin koko toimintatavan muuttaminen
  • Myynnin ja markkinoinnin saumaton yhteispeli
  • Ylimmän johdon tuki
  • Hyvä johtajuus

Suurimmat haasteet puolestaan olivat sisällöntuotanto ja liidien pisteytys sekä niiden laatukriteerien määrittely. Sisällöntuotanto vaatii panostusta, aikaa ja luovuutta. Lisäksi tarkka personointi vaatii paljon sovellettavia sisältöjä. Vaisalan tapauksessa osaaminen oli muutettu sisällöiksi haastattelemalla. Omat ja kumppaneiden markkinoinnin ja viestinnän osaajat kaivoivat substanssin esiin haastattelemalla ja muuttivat sen ymmärrettävään muotoon

Liideissä puolestaan on haasteena seuloa jyvät akanoista ja varmistaa, että myynti saisi vain hyvät liidit käyttöönsä. Järvinen muistutti vielä, että automaatiota ei missään nimessä saa käyttää pommittamiseen, koska sillä ainakin karkottaa asiakkaat.

Automaatiota ei siis voi kytkeä päälle ja odottaa, että hommat hoituvat. Vaivannäkö kuitenkin palkitaan. Vaisalan tapauksessa tärkeimmät markkinointiautomaation tuomat hyödyt ovat:

  1. Tehokkuuden parantuminen – automaation myötä markkinointi voi keskittyä laadukkaan sisällön tuottamiseen ja myynti myymiseen.
  2. Liidien määrä kasvoi ja laatu parani merkittävästi.
  3. Markkinoinnin vaikutus myyntiin tuli havainnolliseksi.

Miten liikkeelle?

Kuulijoita kiinnosti, miten automaation kanssa voisi päästä alkuun. Kuinka yritykset voisivat hyödyntää automaatiota ilman, että tarvitsee investoida järeään järjestelmään? Timo Pekkarinen Encore Partnersilta tiedusteli, käytetäänkö automaatiota messutapahtumien yhteydessä. Hyötyä siitä varmasti olisi.

Joel Järvinen totesi, että automaation käyttöä voi testata. – Jos olisin itse markkinointipäättäjä, lähtisin liikkeelle pienin askelin. Henna Ojala Fly’lta huomautti, että esimerkiksi messumarkkinoinnissa voi hyvin käyttää kumppania. Tällöin ei tarvitse investoida omaan automaatiojärjestelmään ja sen käytön opetteluun.

Jäikö seminaari kokematta? Ilmoittaudu tuleviin tapahtumiimme! Niissä kuulet lisää havainnollisia esimerkkejä markkinointiautomaation käytöstä. Lisäksi kerromme, mitä automaatio prosessina ja investointina vaatii:  http://seminaari.flyto.fi/