Fly monikanavainen asiakasjulkaisu

Myös timantiksi hiotusta asiakaslehdestä saa vielä enemmän irti hyvällä suunnittelulla ja hyödyntämällä järkevästi monikanavaisuutta. Monikanavainen asiakaslehti moninkertaistaa mahdollisuudet kertomiseen ja kuulemiseen, aitoon dialogiin.

Asiakaslehti on kiinteä ja luonteva osa asiakaspalvelua. Hyvän asiakaspalvelun tuntomerkki on asiakkaan kuuntelu ja erityisesti kuullun arvostaminen. Asiakaslehden sisällön julkaiseminen monikanavaisesti mahdollistaa kuuntelun ja auttaa ymmärtämään, mistä asiakas haluaa tietää lisää.

Monikanavainen asiakasjulkaisun suunnittelu lähtee – niin kuin kaikessa viestinnässä – lukijoiden ja kohderyhmän tuntemisesta. Kenet haluat tavoittaa ja mitä haluat hänelle sanoa? Tiedät varmasti, keitä asiakkaasi ovat. Monikanavaisuus antaa mainion mahdollisuuden suunnitella ja suunnata sisältö eri asiakasryhmiä kiinnostavaksi.

Useiden eri kanavien kautta jaettava sisältö tavoittaa asiakkaat tehokkaasti. Mutta samaa sisältöä ei voi noin vain ohjata eri kanaviin – vaikka houkutus olisikin suuri. Pitää tunnistaa, minkä tyyppiset sisällöt missäkin kanavassa toimivat ja missä kanavissa eri asiakasryhmät liikkuvat. Eri kanavia luetaan eri tavoin. Sisältö täytyy siis muotoilla myös kanavien mukaan.

Monikanavaisuus tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden osallistua keskusteluun. Osallistuminen voi olla palautteen antamista, neuvojen pyytämistä, kehittämisideoita, kommentointia, kritiikkiä tai vaikkapa statuksista tykkäämistä.

Mittaa ja kehitä

Osallistuminen voi olla myös epäsuoraa. Mittaamalla lukijoiden kiinnostusten kohteita sisältöjä voidaan jatkuvasti kehittää asiakkaita hyödyttävään suuntaan. Tunnistat, ketkä julkaisuasi lukevat, mitä he siltä toivovat ja millainen sisältö tavoittaa lukijasi parhaiten. Sähköiset kanavat tarjoavat mahdollisuuden tutkia tätä tietoa aiempaa nopeammin ja syvemmin.

Näin pääsemmekin parhaaseen kohtaan. Mittaamisen tuloksena kehitetty sisältö ja sen jakaminen oikeissa kanavissa takaa, että asiakas saa rusinat pullasta. Kaikille ei tarvitse eikä pidä jakaa kaikkea. Personoitu sisältö takaa, että asiakas voi keskittyä olennaiseen. Hän saa kiinnostavia juttuja, hyötyä, vinkkejä, eikä hukkaa aikaansa.

Ajan ja vaivan säästö on yksi parhaita palveluista, jonka voit asiakkaallesi antaa.