Markkinointiautomaatio

Myyntiorganisaatiolle markkinointiautomaatio on tervetullut markkinoinnin apuväline. Perinteisesti markkinoinnin tuottamat liidit eivät ole myyntiä lämmittäneet. Liidien laatuun ei ole pystynyt luottamaan tai tieto markkinoinnista myynnille on tullut hitaasti, raskaan manuaalisen perkaamisen siivittämänä. Näin Fly! auttaa 38:aa Metsäkeskus Otson myyntitiimin organisaatiota ympäri Suomea markkinointiautomaatiolla.

1. Myynti on reaaliajassa markkinoinnin kanssa

Useissa varsinkin printtisuoralla hoidetuissa kampanjoissa vastausten perkaamiseen menee paljon manuaalista aikaa. Pahimmassa tapauksessa kampanjatieto on markkinoinnin hoitavan kolmannen tahon järjestelmissä, josta sen realisoituminen myyntiin on hidasta ja tapahtuu vasta kampanjoiden päätyttyä. Markkinointiautomaatiolla toteutetussa kampanjassa kaikki tieto on reaaliajassa kaikkien kampanjaan osallistuvien tahojen saatavilla.

2. Myynti tietää, koska asiakas on halukas myynnin yhteydenottoon

Rasti lomakkeen kohdassa: Haluan myyjän olevan minuun yhteydessä on automaattisesti siirrettävissä suoraan myyjälle. Kaikissa markkinointiponnistuksissa ei tietenkään ole tarkoituksenmukaista hälyttää myyjää heti apajille, kun asiakkaat hiemankin osoittavat ostoaikeita. Mutta myyjän luurinnostoa helpottaa kummasti, kun asiakas osaa jo odottaa yhdeydenottoa.

– Kylmä soitto on usein aika vaikea, varsinkin jos kyseessä on abstrakti tuote. Helpotimme omaa myyntiämme, kun asiakkaalla oli ennakkoon tieto tulevasta yhteydenotosta. OTSO:n markkinointi- ja viestintäpäällikkö Seija Rantonen

3. Myynnin tehokkuudesta saadaan mitattavaa tietoa

Tarpeen mukaan on mahdollisuus myös seurata myynnin toteutumista ja edistymistä. Onko kaikkiin asiakaskontakteihin otettu yhteyttä? Missä ajassa? Miten usein? Tärkeää on myös myynnin jaksottamisen mahdollisuus. Seuraamalla myynnin edistymistä nähdään miten paljon myyntiprosessiin on varattava aikaa. Myynnillä täytyy olla realistiset aikamahdollisuudet potentiaalisten asiakkuuksien läpikäymiseen. Ei ole järkeä tehdä isoa suorapostituskampanjaa, mikäli kaikkia potentiaalisia asiakkaita ei pystytä käymään läpi optimaalisena aikana.

4. Myynti pystyy lajittelemaan asiakkaat kiinnostuneisuuden perusteella

Markkinointikampanjoista saadaan paljon “hiljaista tietoa”. Osa asiakkaista ei ole juuri nyt kiinnostunut ostamaan, vaikka ovatkin jollakin tavalla kiinnostuneita tuotteista tai palvelusta. Automaatio tarjoaa mahdollisuudet myös asiakkaiden pisteyttämiseen tulevaisuuden myyntikampanjoihin. Tärkeää on myös saada markkinointilupa ostotunnelin alkupäässä oleville asiakkaille, jolloin kiinnostuneille ostajille pystytään tarjoamaan lisätietoa tulevaisuuden ostojen varmistamiseksi. Tämäkin vaihe on toki mahdollista automatisoida.

5. Myyntiorganisaation ei tarvitse opetella mitään uutta järjestelmää

Myyntiorganisaatioilla todennäköisimmin on käytännössään jo kirjava joukko erilaisia järjestelmiä. Mitä moninaisinta asiakkaidenhallintajärjestelmiä on tällä hetkellä tarjolla. Pahimmassa tapauksessa organisaatioissa asiakkuudenhallintajärjestelmä on eri kuin myynnin järjestelmä. Vaikka automaatio voidaan integroida suoraan osaksi olemassaolevia järjestelmiä se ei useimmissa tapauksissa ole taloudellisesti perusteltua. Usein pelkkä sähköposti uudesta myyntimahdollisuudesta riittää tai liikkuvaa myyjää voi palvella myös tekstiviestillä.